Historien

 Om DCH Nørhald

DCH Nørhald blev stiftet den 25. marts 1983. Det første år talte klubben 16 faste medlemmer. DcH Nørhald har skiftet træningsplads en del gange siden klubbens start. Først var træningspladsen Elmelunden i Dalbyover, men allerede året efter flyttede klubben til Midtvasen i Udbyhøj. Her blev der trænet frem til 1987, hvor træningspladsen flyttede til Tørring Kær.

Samarbejde med Ommersyssel Rideklub
I 1990 indledte DcH Nørhald et samarbejde med Ommersyssel Rideklub og træningspladsen flyttede derfor til rideklubbens arealer i Øster Tørslev. Dette samarbejde fortsatte frem til 1995. Ommersyssel Rideklub havde i mellemtiden bygget ridehal og som følge deraf var rideklubben vokset så meget, at det var svært at afse plads til at lade hundene træne på rideklubbens område. Nørhald Kommune blev ansøgt om et andet egnet sted, hvor klubben kunne anlægge træningsplads. Arealet ved Enslev Gl. Skole blev tilbudt, og her har DcH Nørhald haft sin træningsplads siden 1995.

Nyt klubhus og penge fra fonde
Medlemstallet har i mange år ligget omkring 20-25 medlemmer om året, og DcH Nørhald har dermed været en af de mindste DcH afdelinger, men omkring 2004 begyndte medlemstallet at stige markant. 2004 var også året, hvor det gamle klubhus, som var en faldefærdig skurvogn, blev skiftet ud med en helt ny træhytte.

I 2006 blev der opført et nyt stort redskabsrum, som skulle erstatte den skurvogn, som tidligere husede klubbens redskaber. Og det var nødvendigt, for i 2005 fik DcH Nørhald 10.000 kr. fra Tuborgfondet til indkøb af nye agilitymaterialer, og de nye materialer kunne slet ikke være i den trange skurvogn. Den oprindelige agilitybane var til dels bygget i 1989 og senere udbygget i 1992. Disse redskaber var meget besværlige at slæbe rundt på, og desuden var flere af forhindringerne i så dårlig stand, at man ikke havde kunnet bruge dem i flere år. Pengene fra Tuborgfondet blev brugt på en ny tunnel, store A, et nyt hjul og en ny vippe.

Sidenhen har Tømrerfirma Sven Henrik Svendsen doneret en ny balancebom, og private har skænket en ny zigzag og nye spring, således at klubben nu råder over 20 nye letvægtsspring. Det betyder, at agilitybanen nu kun mangler at udskifte tunnelposen for at være helt opdateret. I 2005 modtog DcH Nørhald desuden 5.000 kr. fra Thor – Noget for Noget. Disse penge blev brugt til at indhegne træningspladsen samt at indkøbe det nye redskabsskur.

De første år bød på udfordringer
I klubbens tidlige år var der flere aktive konkurrenceudøvere, men først i 1990erne forsvandt de fra klubben. Midt i 1990erne oplevede DcH Nørhald stor trænermangel, og den daværende bestyrelse overvejede at stille klubben i bero i 1996, fordi der ingen trænere var. Man forsøgte dog ved hjælp af annoncering at tiltrække trænere til klubben, og ad denne vej kom der to nye lydighedstrænere. Det betød, at klubben kunne fortsætte. Agilityafdelingen haltede bagefter, og i 2002 var der ikke længere agilityundervisning pga. trænermangel.

Status 2004
I 2004 kom der en ny agilitytræner til klubben, og i dag er agilityafdelingen i klubben blevet meget stor og velfungerende. DcH Nørhald er også begyndt at sende hundeførere i konkurrence indenfor både agility og lydighed igen. Antallet af trænere er også vokset, idet klubben har 3 lydighedstrænere og 1 lydighedsaspirant. Agilityafdelingen har 4 trænere.

Status 2008
Status for DcH Nørhald ved udgangen af 2008 er, at klubben igen i år har oplevet et ‘godt’ år. Der har ikke været samme medlemstilgang som i 2007, og det har været en fordel, da en kæmpe tilgang – og udskiftning – af medlemmer ikke nødvendigvis er ønskelig. En del af klubbens trænere har holdt pause fra træningen, og dette vil også være tilfældet i det kommende år. Der er i 2008 kommet 2 nye træneraspiranter til og ved sæsonstart feb. 09 kan DcH Nørhald byde velkommen til Emir Custovic, som tidligere har været træner i Randers Agility Forening. Emirs store interesse er primært problemhunde/ hunde med adfærdsmæssige udfordringer samt lydighed. Vi glæder os meget til dette samarbejde.

Status 2010
2010 var året hvor klubben igen mistede en del trænere- dette år mistede vi 3 gode trænere. Klubben kunne stolt fortælle at et medlem blev udtaget til Danmarksmesterskab. Vores medlemstal er stadig faldende, og vi har svært ved at hverve nye medlemmer – dette skyldes nok den nationale penge og arbejdskrise. Vore hvalpehold er små hold på ikke mange flere end 3 medlemmer… På trænersiden gør vore trænere en ordentlig indsats – agility har 1 træner og lydighed 3 + 2 aspiranter. Vi har 2 trænere på konsulent uddannelsen. Efter 2010 året valgt en god træner at stoppe og i det vi får en af aspiranterne udklækket som træner er status på trænere således: lydighed 3 + 1 aspirant og agility 1 træner.

Status 2012
2012 startede med høj motivation blandt medlemmer, trænere og bestyrelse, så det blev et godt år. Vi fik flere nye agilityredskaber og mere lys (stort vindue) i klubhuset. Bestyrelse og trænere har været aktive både hundefagligt og socialt. Klubben har været vært for et uddannelsesmodul, hvor én af vores trænere var underviser. Vi har holdt klubmesterskab med en ny fællesklasse, hvor øvelserne var tilrettelagt, så alle kunne være med, der har været hvalpetests også her med flotte sponsorpræmier, klubfest ved både sommer og vinter afslutningen og agilityløb for klubmedlemmer i efteråret. Status på trænersiden: en lydighedstræner har valgt at stoppe, en anden er begyndt igen efter en pause og agility har fået en aspirant d.v.s., at vi med udgangen af 2012 har 2 lydighedstrænere, 1 agilitytræner, 1 agilityaspirant.

Status 2013
I 2013 fejrede vi 30 års jubilæum. Vi havde en forrygende jubilæumsfest med flotte opvisninger, som viste et bredt udsnit af forskelligt hundearbejde. Der var overdådige kager og mange glade hunde og mennesker. Klubben var igen vært for det uddannelsesmodul, hvor en af vore trænere underviste. Vi holdt 2 hvalpetest i løbet af året, samt et klubmesterskab for henholdsvis agility og lydighed. En sommerfest, en skovtur og en julefest er det også blevet til. Efterårssæsonen fik en svær start for lydighedsholdene pga. trænerens tilskadekomst. Heldigvis var den træner, som vi lige havde sagt farvel til klar til at springe til, så træningen forløb næsten planmæssigt. Status på trænersiden: 1 agilitytræner, 1 vejleder, 1 agilitytræneraspirant og 1 lydighedstræner. Vi har desværre været nødt til at sige farvel til 1 lydighedstræner, som heldigvis godt vil fortsætte med at være vikar, når der er brug for det.

Status 2014
Vores klubmesterskab blev afholdt som en fælles konkurrence for alle medlemmer og afsluttedes med sommerfest den sidste lørdag i juni. Vi havde som vanligt 2 hvalpetest i løbet af året. Den årlige arbejdsdag var også i år hyggelig – og effektiv. Juleafslutningen blev holdt i klubhuset, hvor vi spiste æbleskiver og fik julegodter – som en af vores dejlige medlemmer sagde, “nu var det vores tur til at få godbidder”. På trænersiden måtte vi farvel til vores mangeårige agilitytræner, heldigvis valgte vores agility vejleder at overtage trænerfunktionen således, at vi stadig har 1 agilitytræner og 1 lydighedstræner.

Status 2015
Traditionerne blev fortsat: klubmesterskab afholdes som en fælles konkurrence, vi havde sommerfest den sidste lørdag i juni, den årlig arbejdsdag, 1 hvalpetest i hver sæson og juleafslutning med æbleskiver. Vi har afholdt kursus i Rally O for klubbens medlemmer. I år blev 2 af vore medlemmer udtaget til Danmarks Mesterskaber i agility og klarede sig flot med henholdsvis en 7.plads i B-finale (lille hund) og en 3.plads i A-finalen (mellem hund). Vi har 1 agilitytræner og 1 lydighedstræner.

Status 2016
Traditionerne fra tidligere år blev holdt. Også i år har et af klubbens medlemmer klaret sig flot til DM – med en 3.plads til DM i DKK. Vores agilitytræner valgte at stoppe som træner. Det betød, at klubben ikke længere kunne tilbyde ren agilitytræning og at der på alle hold er arbejdet lidt med forskellige agilityøvelser. Vi har 1 træner.

Status 2017
Klubtraditionerne er kommet for at blive. I år har alle hold været “udsat for” større opmærksomhed på, at deres hunde skal have god mulighed for at stress af mellem træningsmomenterne. Vi har haft en DM deltager i agility og en DM deltager i C-klassen. Vi har afholdt spordag i DcH Hammel, en dejlig dag, der bestemt bør gentages i 2018. Vi vil gerne have træneraspiranter, det vil være godt at have mere end én træner.

Klubbens formænd gennem tiden:

1983 – 1985 Erik Jensen
1985 – 1986 Keld Hald
1986 – 1990 Hans Kristian Kristensen
1990 – 1991 Lars Støvring
1991 – 1993 Grethe Kristensen
1993 – 1993 Lars Støvring
1993 – 1994 Claus Kjærgaard
1994 – 1999 Steen Busk
1999 – 2003 Heidi Petersen
2003 – 2010 Louise Rose Andersen
2010 – 2013 Tanya Christensen
2013 – Anette Barksman 

TRÆNINGSPLADS
SOGNEVEJ 15
ENSLEV
8983 GJERLEV J

TRÆNINGSTIDER
TIRSDAG KL. 16.00 – 19.30
TORSDAG KL. 17.00 – 18.00
LØRDAG KL. 09.00 – 13.30

NORHALDDCH@GMAIL.COM

FORMAND 
ANETTE BARKSMAN 
TLF.: 20224016

l

CVR/SE NR: 33693486
JUTLANDER BANK
REG. NR 9363
KONTO NR. 0002373580